Home / Expert Answers / Chemical Engineering / ap-1-m-olan-kresel-bir-kapta-krojenik-bir-sv-bulunmaktadr-bu-krenin-d-10-cm-kal-pa660

(Solved): ap 1 m olan kresel bir kapta krojenik bir sv bulunmaktadr. Bu krenin d 10 cm kal ...çapı 1 m olan küresel bir kapta krojenik bir sıvı bulunmaktadır. Bu kürenin dışı 10 cm kalınlığında (k=0,040 W/m2 oC) bir yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Kaplama malzemesi ve küre arasında 15 mm’lik bir boşluk vardır. Bu boşluktan -40 °C sıcaklığa sahip soğutucu akışkan dolaştırılmaktadır. Dış ortam sıcaklığı 25 °C ve dış ortamın konveksiyon katsayısı 110 W/m² °C olarak verilmiştir. Soğutucu akışkanın sıcaklığının -40 °C’da sabit kalması için dolaştırılması gereken akışkanın miktarı (kg/saat) ne olmalıdır. (Krojenik sıvının gizli buharlaşma ısısı hfg=2,15x105 J/kg’dir.)We have an Answer from Expert

View Expert Answer

Expert AnswerWe have an Answer from Expert

Buy This Answer $5

Place Order

We Provide Services Across The Globe