Home / Expert Answers / Biology / gt-chr-140753000-140753698-5-39-cctacattgctaaaatctaatgggaaagttttaggttctcctataaacttaggaaag-catctcacct-pa677

(Solved): >chr?:140753000-140753698 5'-cctacattgctaaaatctaatgggaaagttttaggttctcctataaacttaggaaag catctcacct ...>chr?:140753000-140753698 5'-cctacattgctaaaatctaatgggaaagttttaggttctcctataaacttaggaaag catctcacctcatcctaacacatttcaagccccaaaaatcttaaaagcaggttatatagg ctaaatagaactaatcattgttttagacatacttattgactctaagaggaaagatgaagt actatgttttaaagaatattatattacagaattatagaaattagatctcttacctaaact cttcataatgcttgctctgataggaaaatgagatctactgttttcctttacttactacac ctcagATATATTTCTTCATGAAGACCTCACAGTAAAAATAGGTGATTTTGGTCTAGCTAC AGTGAAATCTCGATGGAGTGGGTCCCATCAGTTTGAACAGTTGTCTGGATCCATTTTGTG GATGgtaagaattgaggctatttttccactgattaaatttttggccct gagatgctgctg agttactagaaagtcattgaaggtctcaactatagtattttcatagttcccagtattcac aaaaatcagtgttcttattttttatgtaaatagattttttaacttttttctttaccctta aaacgaatattttgaaaccagtttcagtgtatttcaaacaaaaatatatgtcttataaac agtgtttcatattttattcttaaataaatatgaaccctt-3' Legend: lower case = intron, UPPER case CDNA. 1799T>A: missense variant = 'V600?'. Yellow highlighting is the LOCATION where we want the wild- exon (in this case, exon 15 of the BRAF gene. Bold = type and mutation detecting FORWARD primers to target, Green highlighting is the LOCATION where we want the REVERSE primer to target. = What would be the length, in nucleotides, of the PCR product (the 'band') from both reaction W and M? Your answer should just be a numerical number e.g. 123 Answer:

student submitted image, transcription available below
5' - cetacattgctaaaatctaatgggaaagttttaggttctcctataaacttaggaaag catcteacctcatectaacacattecaagccceaaaatcttaaaagcaggttatatagg ctaaatagaactaatcattgttttagacatacttattgactctaagaggaaagatgaagt actatgtttaaagaatattatattacagaattatagaaattagatctcttacctaaact ettcataatgettgetetgataggaaaatgagatctactgttttccttactactacac cteagATATATTTCTTCATGAAGACCTCACAGTAAAAATAGGTGATTTTGGTCTAGCTAC AGTGAAATCTCGATGGAGTGGGTCCCATCAGTTTGAACAGTTGTCTGGATCCATTTTGTG GATGgtaagaattgaggctattettccactgattaaattettggccctgagatgotgotg agttactagaaagtcattgaaggtctcaactatagtattttcatagttcceagtattcac agtgtticatatttetatct.aaataaatatgaaccott-3. Legend: Lower case = intron, UPPER case - exon (in this case, exon 15 of the BRA gene. Dold CDNA. 1799T>A: missense variant - 'V600?'. Yellow highilghting is the LocATron where we want the wildtype and mutation detecting FORWARD primers to target, Green highilightiof is the liocarion where we want the PQVERSE primer to target. What would be the length, in rucleotides of the PCR product (the 'band') from both reaction W and M? Vour answer should just be a numerical number eg. 127 Anrwor:


We have an Answer from Expert

View Expert Answer

Expert AnswerWe have an Answer from Expert

Buy This Answer $5

Place Order

We Provide Services Across The Globe