Home / Expert Answers / Mechanical Engineering / sulit-kkmm2423-kkkm2423-pautan-empat-bar-ditunjukan-di-rajah-2-jika-pautan-memandu-oa-berputar-lawa-pa778

(Solved): SULIT KKMM2423|KKKM2423 Pautan empat bar ditunjukan di Rajah 2. Jika pautan memandu OA berputar lawa ...SULIT KKMM2423|KKKM2423 Pautan empat bar ditunjukan di Rajah 2. Jika pautan memandu OA berputar lawan jam selaju

10ra(d)/(s)

dan menpunyai nyapecutan sudut ikut putaran jam sebanyak

5ra(d)/(s^(2))

; A four-bar linkage is shown in Figure 2. If the drive link

OA

has a counterclockwise angular velocity of

10ra(d)/(s)

and clockwise angular acceleration of

5ra(d)/(s^(2))

respectively; ( 5 markah) a) Tentukan halaju sudut pautan

AB

. (5 marks) Determine the angular velocity of links

AB

. ( 5 markah) b) Tentukan halaju sudut pautan BC. (5 marks) Determine the angular velocity of link

BC

. c) Tentukan pecutan sudut pautan AB. (5 markah) Determine the angular acceleration of links

AB

. (5 marks) d) Tentukan pecutan sudut pautan BC. (5 markah) Determine the angular acceleration of link

BC

. (5 marks) Figure 2We have an Answer from Expert

View Expert Answer

Expert Answer


We have an Answer from Expert

Buy This Answer $5

Place Order

We Provide Services Across The Globe